Make your own free website on Tripod.com

Sant’Agnese in Agone

Volgens de traditie staat de kerk op de plaats waar een bordeel was in de Romeinse tijd. Toen Agnes, een meisje uit een nobele, maar Christelijke familie, niet inging op de avances van de zoon van een Praetor, was Sempronius zo kwaad dat hij haar ter dood veroordeelde. De Romeinse wet liet niet toe dat het bloed van een maagd zou worden vergoten en zo werd ze naar hier gebracht om te worden verkracht. St-Agnes, werd de schande bespaard om naakt te zijn doordat haar haar op een miraculeuze wijze groeide tot aan haar voeten. Toch werd ze gemarteld en ter dood gebracht op de brandstapel, maar het vuur wilde niet branden. Toen dat niet lukte, werd ze onthoofd doordat de officier zijn zwaard naar haar wierp. De huidige kerk werd gebouwd door Paus Innocentius X Pamphili en leunde aan bij het familie paleis op de piazza Navona. Het werk werd begonnen door de architecten, vader en zoon Rainaldi in 1652. Maar in 1653 werden ze vervangen door Inocentius’ favoriete architect, Borromini, die de ongewone concave gevel aanbracht tussen de twee klokkentorens. De klokken gaven twee verschillende tijden aan, de Italiaanse en de Europese (Tempo Ultramontano). Het grondplan is een Grieks kruis en de koepel geeft de kerk een bijzonder ruimtelijk gevoel. Innocentius X en verschillende leden van zijn familie liggen hier begraven. Onder de kerk zijn de ruďnes van het stadium van Domitianus en de plaats waar St-Agnes werd te kijk gezet. In 800 werd hier een oratorium gebouwd. De ruďnes kunnen normaal betreden worden via een deur rechts van het altaar. Paus Calixtus II wijdde de eerste kerk hier. Het altaarstuk beeldt het mirakel van St.-Agnes’ haar uit en werd in 1653 gemaakt door Algardi. Onder het altaar liggen naast de resten van St.-Agnes, ook die van haar pleegzuster, of vrijgemaakte slavin, Santa Emererentiana. Deze werd dood gestenigd toen men haar biddend bij het graf van Agnes had aangetroffen. Hier worden jaarlijks op 21 januari twee linten en met bloemen getooide lammeren gezegend. Daarna brengt men ze naar de paus voor een tweede zegen en dan gaan ze naar de benedictijner nonnen van Santa Cecilia in Trastevere, die van hun wol de pallia van de patriarchen en de aartsbisschoppen maken.

De Sant Agnese in Agone, op de piazza Novana met de twee klokkentorens en een koepel.