Make your own free website on Tripod.com

San Bartolomeo allí Isola

De kerk werd in het jaar 1000 gebouwd door keizer Otto III. Het is waarschijnlijk dat ze gebouwd werd om de resten van Bartholomeus te bewaren, maar eerst werd ze opgedragen aan St.-Adalbert, die een vriend was van de keizer en gedood werd door de Pruisen in 998. Toen de stoffelijke resten van Bartholomeus aankwamen, werd de wijding veranderd. De diensten worden verzorgd door de Franciscanen. De klokkentoren werd gebouwd in 1118 en in de 17de eeuw kreeg de kerk een nieuwe voorgevel, maar het middeleeuwse portico bleef bewaard. De relieken van Bartholomeus liggen in een bad naast het hoogaltaar. De loden kist waarin de resten vanuit Benevento werden vervoerd is ook bewaard gebleven. De authenticiteit werd echter betwist, omdat sommigen beweren dat heet hier om St.Paulinus van Nola gaat. Bartholomeus werd in de eerste eeuw in Kana in Galilea geboren. Volgens de overlevering heeft hij na Christus' Hemelvaart het evangelie in PerziŽ, ArmeniŽ en India verkondigd. Beroemd was Bartholomeus vooral om zijn genezingen van geesteszieken. Ook zou hij de dochter van de Armeense koning van haar bezetenheid genezen hebben. Hierna bekeerde de gehele hofhouding zich tot het christelijk geloof. Woedende heiden priesters stookten de broer van de koning daarop op de bevolking tegen Bartholomeus te keren. Hij werd door soldaten gevangen genomen en vreselijk gemarteld. Hij kreeg de Perzische doodstraf. (levend gevild). Zo stierf hij de marteldood en moest hij de beker drinken die Jezus hun voorzegd had. Zijn lichaam werd eerst naar het eiland Lipari ( ten noorden van SiciliŽ) overgebracht, van daar naar Benevento en ten slotte  naar Rome op het eiland in de Tiber. Deze gedenkdag is de dag van zijn overbrenging naar Rome.

San Bartolomeo, de kerk op het eiland in de Tiber.