Make your own free website on Tripod.com

De Obelisk van het Vaticaan

Dit is de tweede grootste obelisk van Rome. Op de obelisk staan geen hiëroglyfen zoals op de anderen, en eigenlijk weet niemand echt waar deze obelisk vandaan komt of wie hem maakte. Mogelijks is dit een kopie die gemaakt werd door Augustus die hem op het Forum Juliana in Alexandrië plaatste. Caligula liet de zuil overbrengen naar Rome in het jaar 37 en plaatse ze in het Circus van Nero. Ze bleef daar staan tot in het begin van de 16de eeuw. Volgens de legende werden in het Circus van Nero talrijke Christenen vermoord, waaronder Petrus zelf. De reden waarom deze obelisk zolang bleef staan, terwijl al de anderen in Rome werden neergehaald, is dat deze obelisk de getuige was van de marteling van de apostel. In 1586 besloot Paus Sixtus V de obelisk te verplaatsen naar het nabije St-Pietersplein, voor de nieuwe basiliek. Om de obelisk te verplaatsen maakte men gebruik van 140 paarden en 900 arbeiders. Tijdens die verplaatsing keken de arbeiders uit naar overblijfselen van Caesar die naar men zei, in de metalen bol op de top zaten. Er werd niets gevonden. Gedurende het oprichten van de zuil kregen de arbeiders het verbod om te spreken om de uiterste concentratie te bewaren. Op de overtreding van dit verbod werd de doodstraf gezet. Op een gegeven ogenblik stokte het werk. De touwen waren tot het uiterste gespannen, maar noch de takels, noch de paarden slaagden erin om de zuil verder recht te trekken. Op dit ogenblik riep iemand: ‘Water op de touwen!’. Architect Fontana liet dit inderdaad uitvoeren en door de vermindering van de wrijving kwam er weer beweging in het werk. De arbeider die het bevel te zwijgen negeerde werd gearresteerd en voor Paus Sixtus gebracht. Maar in plaats van hem te straffen, beloonde de paus de Ligurische zeeman Bresca. Deze verkreeg voor hem en zijn nakomelingen het recht om de palmtakken te leveren voor St-Pieter tijdens de Heilige Week. De moraal van het verhaal is dat zwijgen niet altijd goud is. Tachtig jaar later ontwierp Gian Lorenzo Bernini het plein rond de obelisk. Op de top van de obelisk werd de ster boven de berg geplaatst, het wapen van de familie Chigi.

Locatie:Piazza di San Pietro, Vaticaan
Hoogte: 25,5 meter
Gewicht: 320 ton

Sixtus V liet de obelisk verplaatsen naar het Sint-Pieters plein.