Make your own free website on Tripod.com

De Obelisk van de Rotonde

Dit is één van het paar obelisken dat opgericht werd in Heliopolis voor de tempel van Ra. De beide obelisken werden naar Rome gebracht en voor de tempel van Isis geplaatst. Daarna weet men niet meer wat ermee gebeurde. In de jaren 1300 werd ze teruggevonden bij de kerk van San Macuto. Daarom wordt de obelisk soms ook de naald van mammautte of de Macuteo genoemd. In 1711 besloot Paus Clemens XI de obelisk op de fontein te zetten voor het Pantheon. Bij die gelegenheid werd de ster en het kruis boven op de obelisk geplaatst.

Locatie: Piazza della Rotonda
Hoogte: 6,34 meter
Materiaal: rode graniet.

Clemens XI liet de obelisk op de fontein voor het Pantheon zetten