Make your own free website on Tripod.com

De Obelisk van Minerva

Dit is n van het obeliskenpaar dat opgericht werd door Farao Apries te Sais. De andere staat in Urbino. Vermoedelijk werden deze obelisken naar Rome gebracht in de 1ste eeuw. In Rome werden ze bij de tempel van Isis opgesteld. Het is niet bekend wanneer ze omviel en begraven werd. In 1665 werd de obelisk door Dominicaanse monniken ontdekt in de klosstertuin naast de Santa Maria Sopra Minerva. In 1667 besloot Paus Alexander VII Chigi om de zuil voor de Santa Maria Sopra Minerva op te richten. En plan voor de basis kwam van een priester uit de Dominicaanse orde. Pater Domenico Paglia, die ook architect was, stelde voor om de obelisk te laten rusten op zes heuvels en op iedere hoek een hond te zetten. De heuvels komen voor in het wapenschild van de Chigi en de honden waren een symbool voor de Dominicanen. Hun bijnaam was: Domini canes, honden van de Heer. Maar de Paus verwierp dit plan. Hij wou een universeler symbool voor de Heilige Wijsheid. Daarom sprak hij Bernini aan, een Napolitaanse architect en beeldhouwer.Bernini maakte de olifant die de obelisk op zijn rug draagt. In het oorspronkelijk ontwerp zou de olifant de zuil dragen, enkel door de vier poten. Maar Pater Paglia, nog kwaad omdat zijn ontwerp was afgewezen, argumenteerde dat volgens de regels van de bouwkunst, geen verticaal gewicht mag rusten boven een lege ruimte, omwille van de stabiliteit. Een kubus werd dus toegevoegd onder de buik van de olifant. Er wordt verder verteld dat daarom Bernini de olifant zo plaatste dat hij met zijn achterste in de richting van het Dominicaanse klooster wees. De inscriptie op de zuil betekent: Hij die de ingekerfde symbolen op de obelisk ziet uit het wijze Egypte, gedragen door de olifant, de sterkste van alle dieren, zal begrijpen dat er een sterke geest nodig is om de grote wijsheid te bevatten.

Locatie: Piazza della Minerva
Hoogte: 5,47 meter
Materiaal: rode graniet.

Bernini zette de obelisk op een olifant.