Make your own free website on Tripod.com

De Obelisk van Flaminia

Deze obelisk staat op de Piazza del Popolo. Oorspronkelijk werd hij opgericht in de zonnetempel in Heliopolis rond 1300 voor C. Omdat de wijk ronde de Piazza del Popolo vroeger Flaminio werd genoemd, kreeg de obelisk ook deze naam mee. Seti I decoreerde drie zijden van de obelisk, terwijl zijn zoon,Ramses II,  de vierde zijde versierd en de inscripties liet aanbrengen op de andere zijden en de zuil ook liet oprichten. Seti I beschrijft zichzelf als diegene die Heliopolos met obelisken vol zet zodat hun stralen de tempel van Re zullen verlichten. Ramses II beschrijft zichzelf als diegene die meer monumenten maakt dan er sterren aan de hemel staan. Na de verovering van Egypte bracht Augustus deze obelisk mee terug. Samen met een andere waren dit de eerste obelisken die naar Rome kwamen. Ze werd opgesteld in het Circus Maximus. In 1589 liet Paus Sixtus V de zuil heroprichten op de Piazza del Popolo op de plaats waar het bronzen standbeeld stond van Marcus Aurelius. De Santa Maria del Popolo werd één van de kerken die bezocht konden worden tijdens een Heilig jaar. De obelisk werd de eerste die de pelgrims te zien kregen als ze langs de Via Flaminia naar Rome kwamen. De leeuwen die nu de obelisk flankeren werden in de 19de eeuw opgericht bij de renovatie van het plein door Giuseppe Valadier.

Locatie: Piazza del Popolo
Hoogte: 24 meter
Gewicht: 235 ton
Materiaal: rode graniet.

De eerste obelisk die vanuit Egypte naar Rome werd gebracht.