Make your own free website on Tripod.com

De Obelisk van Celimontana

Dit is de obelisk die samen met diegene die nu op de Piazza della Rotonda staat, uit Heliopolos afkomstig is. Het is de tweeling van de obelisk die voor het Pantheon staat. In de middeleeuwen stond de obelisk op het kapitool. Nadat ze omgevallen was heeft ze nog gediend als een trede van de trap die toegang gaf aan het klooster van Santa Maria in Aracoeli. De Romeinse edelman Ciraco Mattei, verzamelaar van antieke artefacten, kwam in het bezit van de obelisk op het einde van de 16de eeuw. Hij plaatste ze in de tuin van zijn villa in Celimontana. Na zijn dood werd de villa vernield. De Spaanse prins Manuel de Godoy restaureerde later de villa en de obelisk. Bij die restauratie braken de touwen waar de obelisk in hing, terwijl een arbeider het voetstuk reinigde. De obelisk viel op de hand van de ongelukkige en deze verpletterde hand zou nu nog altijd onder de zuil zitten.

Locatie: Villa Celimontana
Hoogte: 2,68 meter
Materiaal: rode graniet.

De Villa van de Celimontana met de obelisk in de tuin.