Make your own free website on Tripod.com

De Obelisco Augusto of de Obelisco di Psammetico II

Staat op de Montecitorio. Dit is de tweede obelisk die Augustus meebracht uit Egypte en opstelde op het Marsveld. Oorspronkelijk komt ze uit Heliopolis. Hij kreeg bij de Romeinen de functie van een zonne-uurwerk. Ze was zodanig opgesteld dat op de dag van de Keizers verjaardag, de schaduw op de Ara Pacis viel. De zuil bleef op die plaats tot in de 10de eeuw, toen hij omviel, begraven werd en in de vergetelheid geraakte. Na een lange zoektocht werd ze teruggevonden door Paus Sixtus V die liet heroprichten in 1587. Maar opnieuw viel de obelisk om een raakte begraven onder de aarde. Twee eeuwen later plande Paus Benedictus XIV de restauratie en liet de obelisk weer ontgraven. Ze werd gerestaureerd en tenslotte opgericht op de plaats waar ze nu nog staat, de Piazza di Montecitorio in 1751. In de sfeer die op de top geplaatst is bij de restauratie, werd een gat gemaakt. Op de grond achter de obelisk werden een aantal markeringen aangebracht. De bedoeling was dat de zonnestralen op de grond, die door het gat vielen, het uur van de dag zouden aangeven, maar deze zonnewijzer heeft nooit echt goed gewerkt. De inscripties zijn door erosie gedeeltelijk vervaagd. Ze geven een opsomming van de verschillende koningen van Egypte.

Locatie:Piazza delMontecitorio
Hoogte: 21,79 meter
Gewicht: 230 ton
Materiaal: rode graniet.

De obelisk op de Montecitorio, een tekening van Domenico Amici.