Make your own free website on Tripod.com

Aeneas ontvlucht Troje

Toen de godin Eris niet werd uitgenodigd op het huwelijk van Peleus en Thetis was ze hierover zeer kwaad en besloot ze om wraak te nemen. Ze stal een gouden appel van de Hesperiden en kerfde er het woord ‘Kallisti’, voor de mooiste, in. Daarna wierp ze de appel tussen de bruidsgasten. Peleus was de eerste die hem opmerkte. Hera, Athena en Aphrodite eisten allen de appel voor zich op, maar Zeus weigerde om te beslissen aan wie de appel toekwam en droeg de Trojaanse Prins Paris die taak op. Paris laat zich omkopen door Aphrodite en verkiest haar. In ruil daarvoor helpt de godin hem bij het schaken van Helena. Hierop wordt Helena’s schoonbroer, Agamemnon, de aanvoerder van een Grieks leger dat samen met de helden Odyseus en Achilles naar Troje zeilt. De Trojaanse oorlog begint. Odyseus bedenkt de list om een groot paard te maken waarin Griekse soldaten zich verbergen. Terwijl Odyseus veinst zich terug te trekken, halen de Trojanen het paard in de stad. In de nacht komen de soldaten uit het paard en vermoorden bijna alle inwoners van Troje. Aeneas, de zoon van Venus en Anchises slaagt erin om de stad te ontvluchten en zijn vader te redden. Ze dwaalden ongeveer 7 jaar op zee rond voor ze landden in Italië.

Aeneas, Anchises en Ascanius vluchten uit Troje (Schilderij uit Pompeii)