Make your own free website on Tripod.com

Forum Romanum

Het Forum Romanum was het centrum van het burgerlijke, religieuze en economische leven tijdens de republiek. Het monumentale complex ligt tussen het Capitool, het Forum Imperiali, het Coloseum en de Palatijn. De Etrusken waren in de streek de eersten die een eenheid creëerden tussen de verschillende nederzettingen en begonnen met leven in steden. Ze gebruikten rechthoekige pleinen om handel te drijven. Volgens de traditie is het Forum Romanum ontstaan doordat koning Tarquinius Priscus rond 600 v C. de moerassen tussen Het Capitool en de Palatijn drooglegde. Voordien werd de plaats als een begraafplaats gebruikt. Samen met de drooglegging werd algauw begonnen om de plaats te plaveien. Vanaf het begin was de voornaamste functie van het Forum de handel. Daarom werden er verschillende ‘tabernae’ of winkels gebouwd. De politiek-religieuze functie werd ook van in het begin door het forum opgenomen. Daarnaast was het oorspronkelijke forum een plaats waar het publiek bijeenkwam om er te spelen, zich te vermaken, er theatervoorstellingen plaatsvonden en gladiatoren vochten. Het Comitium en de Tempel van Vesta behoorden tot de eerste gebouwen van het forum. De overgang van koninkrijk naar republiek heeft weinig veranderd aan de functie van het Forum. De bestaande gebouwen werden meestal gewoon vergroot en nieuwe gebouwen kwamen erbij. Tussen de 5de en de 3de eeuw v C. veranderde er weinig. Rome was vrijwel constant in oorlog die de aandacht opslorpte. Toen de macht van Rome vergrootte en door het contact met de veroverde gebieden, kwam dit ook tot uiting in de bouwstijl. Het Forum begon te veranderen in een monument. Tussen 100 v C en 100 n C. veranderde het uitzicht van het Forum radicaal. Dit ging hand in hand met de teloorgang van de republiek. Het Forum was vooral een politiek en administratief centrum, maar waar dit in de republiek een zaak was van het gehele volk, werd dit nu een zaak van één man. De senaat verloor een groot deel van haar macht en het comitium werd overbodig. Het forum werd niet meer bepaald door de omliggende wereld, maar diende als propagandamiddel voor de leidende families. Caesar begon daarmee, hij bouwde zijn eigen tempel en uiteindelijk zijn eigen forum. Augustus en Titus hadden hun eigen triomfboog en Vespasianus zijn Tempel. De Keizerlijke fora ontstonden.

Met de splitsing van het Romeinse Rijk, verdween de macht van Rome. Constantinopel werd nu de hoofdstad en het Forum Romanum werd nu een marmergroeve en een voorname leverancier van bouwmaterialen. Het Vaticaan hield toezicht op de site, maar deed niets om de plunderingen te stoppen. Gras begon te overwoekeren en in de middeleeuwen graasden koeien op het Forum. De plaats werd zelfs het Campo Vaccino genoemd.

Het Forum Romanum, alle belangrijke ruïnes uit de oudheid op een zakdoek.