Make your own free website on Tripod.com

De Columna Focae

Op de vrije ruimte tussen de Basilica Aemalia en de Basilica Iulia werd uit het eigenlijke Forum een ‘veld van eer' geschapen. Steeds meer nieuwe zuilen en standbeelden werden er opgesteld, die herinnerden aan belangrijke personen en aan hun daden. Af en toe moest er zelfs een onderdeel sneuvelen als de beelden te dicht bij elkaar kwamen te staan. De zuil van Phokas, uit het jaar 608, opgericht ter ere van de Oost-Romeinse keizer, bleef bewaard. De zuil zelf is met zekerheid nog ouder en dateert uit de 2de eeuw. De pompeuze lofrede op de kolom veranderden echter niets aan het feit dat de ‘mildste’ en ‘vroomste’ keizer aan de macht kwam door de moord op zijn voorganger Mauritius en zijn vijf zonen in het jaar 602. Phokas zelf werd afgezet en eveneens vermoord. De zuil werd opgericht uit dankbaarheid omdat de keizer het Pantheon aan de Paus had geschonken.

De zuil opgericht ter ere van Keizer Phokas werd gerecycleerd.