Make your own free website on Tripod.com

Het Colosseum

Er is een spreekwoord dat zegt: Zolang het Colosseum er staat, zal Rome staan, als het Colosseum valt zal Rome vallen; Maar als Rome valt eindigt de wereld. De oorspronkelijke naam voor het colosseum is het Amfiteatrum Flavium. Het werd gebouwd in het jaar 72 door keizer Vespasianus en ingewijd in het jaar 80 door zijn zoon Domitianus. Het is de plaats waar de Naumachie of zeeslagen, de Munera of gladiatorgevechten en de Venationes of wilde dieren jachten gehouden werden. 87000 mensen konden plaats nemen in de arena. Bij de opening werden 100 dagen feest gevierd. 9000 wilde dieren en 2000 gladiatoren vonden de dood. De naam Colosseum komt waarschijnlijk door het enorm standbeeld van Nero dat in de omgeving van het amfitheater stond en dat Il colosso werd genoemd. Het is echter ook niet uit te sluiten dat de naam komt door de grote afmetingen van het gebouw.

Het Colosseum werd opgetrokken over 4 verdiepingen, elk in een aparte stijl. De onderste drie hadden ronde arcades en waren versierd met halfzuilen, in de bovenste zaten rechthoekige vensters. Van vanonder naar boven is de stijl: Dorisch, Ionisch, Corinthisch en Corinthisch. Het complex had een dak uit canvas. Onder de houten vloer van de ellipsvormige arena, bevond zich een complex van gangen, kamers en kooien voor wilde dieren. 80 muren stonden dwars op de gevel en steunden de gangen en zitbanken. Er waren 80 ingangen. Het complex meet 188 meter bij 156 meter. De totale hoogte bedroeg 48,5 meter. Het was het eerste permanente amfitheater van Rome. De plaatsen in het theater werden toebedeeld naargelang de rang. Vrouwen en armen stonden of zaten op houten banken op de vierde verdieping. Een voorstelling begon meestal van s morgens met het optreden van clowns en het showen van exotische dieren. In de namiddag kwamen dan de gladiatoren aan de beurt. In de meeste toernooien en spelen speelde de dood een belangrijke rol. Professionele gladiatoren, vooral veroordeelde criminelen, oorlogsgevangenen en slaven, vochten tegen wilde dieren of tegen elkaar, meestal tot de dood.

De binnenkant van het Colosseum