Make your own free website on Tripod.com

Colonna Traiana

De zuil bestaat uit 19 marmeren blokken,afkomstig uit Luni waarop spiraalvormig een aantal figuren zijn aangebracht en werd opgericht in het jaar 113. De zuil heeft een hoogte van ongeveer 40 meter en een diameter van 3,5 meter en werd geplaatst op het Forum Trojanum. De architect was Apollodoros van Damascus. Het beeldverhaal bevat ongeveer 2500 figuren in 155 taferelen en geeft de Dacische oorlog (101 –106) weer van keizer Trajanus. De spiraal is 200 meter lang en doet 24 keer de ronde van de zuil. Op de zuil zijn de bruggen die hij bouwde, de kastelen die hij aanviel, de legerkampen die hij vernielde, en de vijanden die hij bevocht weergegeven. De sculpturen zijn zeer gedetailleerd weergegeven. Zo vinden we op de zuil de oudste weergave van het gebruik van een das. Als bescherming tegen de koude en het schuren van hun uitrusting, knoopten de soldaten een doek rond hun hals. Modebewuste Romeinse jongeren namen dat gebruik over. Wie ‘in’ wou zijn droeg een das. Oorspronkelijk stond boven op de zuil een beeld van keizer Trojanus, maar in de middeleeuwen ‘verdween’ het beeld. In 1587 profiteerde Paus Sixtus V daarvan om het monument te kerstenen en liet een beeld van St. Petrus op de kolom plaatsen. Petrus wordt hier voorgesteld als een elegante Romein uit die tijd. Het werk is van Tommaso della Porta en Leonardo da Sarzana. Op de sokkel waarop de zuil staat zijn de verschillende Romeinse uniformen gesculpteerd. In de basis is een kleine deur die leidde naar het graf waarin de stoffelijke resten van Trajanus bewaard werden in een gouden urne. Vanuit de basis gaat een spiraalvormige trap met 185 treden naar boven. Romeinen waren erg bijgelovig. Men moest een trap met de rechtervoet eerst opgaan en ook met de rechtervoet verlaten. Alle trappen hadden dus een oneven aantal treden. De vertaling van de tekst op de basis luidt als volgt:

De Senaat en het volk van Rome
Aan de Keizer Nerva Trajanus Augustus, zoon van Nerva
Veroveraar van Germania en Dacia, Hoge Priester, gekleed met de macht van Tribuun 17 keer,
6 keer uitgeroepen tot keizer, 6 keer verkozen tot Consul, Vader van de Natie
als een illustratie hoe hoog de heuvel was en nu verwijderd is voor zulke grote werken als deze.

Detail uit de zuil van Trajanus, 200 meter beeldverslag.