Make your own free website on Tripod.com

De Castor en Pollux Tempel

Ligt langs de korte kant van de Basilica Julia. De Grieks cultuur werd reeds in het begin van de 5de eeuw v C. ingevoerd in Rome. Toen de Romeinen slag leverden tegen de Latijnen, die als bondgenoten van de verdreven koning Tarquinius Superbus de stad wilden terug veroveren, zouden er tijdens het gevecht aan de Lacus Regillus plots twee geheimzinnige ruiters verschenen zijn, die de Romeinen aan de zege hielpen. Kort daarna drenkten ze bij het vallen van de avond op het forum hun paarden en verkondigden ze de zege, waarna ze even plots weer verdwenen. Het volk herkende in hen de twee Dioskuren Castor en Pollux. Aan de ingang van het kapitool stonden ook de standbeelden van het broederpaar. De drie nog overeind gebleven zuilen van de tempel staan tegenwoordig symbool voor het forum. Oorspronkelijk werd de tempel gebouwd in 484 v C. en in 117 v C. door L. Caecilius Metellus Dalmaticus heropgebouwd, vervolgens door Verres, de Propraetor van SiciliŽ die beroemd werd door de aanvallen van Cicero en opnieuw door Tiberius na de brand van 12 v C. die de tempel in het jaar 6 opnieuw inwijdde. Het voorste deel van het podium was voor de redenaars en was met scheepskabels versierd. Caesar bvb. heeft vanaf deze plaats zijn landbouwwetten verkondigd en in de tempel is de senaat meer dan eens samengekomen.

De drie nog overgebleven zuilen van de tempel staan als symbool voor het Forum.