Make your own free website on Tripod.com

De Basilica Maxentia

Was ook één van de indrukwekkende gebouwen ut het antieke Rome langs de Via Sacra. Met de bouw werd begonnen in 306 door keizer Maxentius. Nadat keizer Constantijn, Maxentius in de slag bij de brug van Milvië overwonnen had, beëindigde hij het gebouw in 312 en verbande het rechtscollege van de apsis naar een zijbeuk en liet in de plaats een zittend beeld van zichzelf maken dat tien keer zo groot was. Het gewaad van het beeld was uit bladgoud op een houten ondergrond, de naakte delen uit marmer. Volgens de legende zou Constantijn de figuur het ‘teken’ waardoor hij de slag won in de hand gezet hebben. Dat was dan de eerste keer dat het Christelijke kruis in een Basiliek opdook. Van het gebouw werd enkel een zijbeuk behouden waarvan de bogen 20,5 meter breed zijn, 17,5 meter diep en 24,5 meter hoog. Het grondplan van de basilica bedroeg 100 x 65 meter. Ze bestond uit een middenbeuk, dat aan de westelijke zijde afgesloten was door een apsis. Het middelste gewelf moet prachtig geweest zijn, twee grote kruisgewelven die op 14,5 meter hoge zuilen uit marmer rustten. De Maxentius basiliek diende als voorbeeld voor al de grotere Christelijke kerken. De architect Bramante kwam op het idee om de Maxentius basiliek en het Pantheon te combineren tot één gebouw. Wat er met dit idee gebeurde kan men vandaag nog zien in de St-Pieters.

De Basilica Maxentia, samen met het Pantheon een voorbeeld voor Sint-Pieter.