Make your own free website on Tripod.com

De Basilica Iulia

Voor de tempel van Saturnus en rechtover de Basilica Aemilia begon Caesar met de bouw van een nieuwe basilica, de Basilica Iulia. Ze werd echter pas onder Augustus afgewerkt.

Haar afmetingen bedroegen 101 bij 49 meter. Op die plaats stond voordien de Basilica Sempronia die beduidend kleiner was en die gebouwd werd door consul Tiberius Sempronius Gracchus, de vader van de beroemde vermoorde tribunen, in 170 v C. Voor dit doel liet hij zelfs het huis van Scipius Africanus afbreken wat bevestigd wordt door de vondst van een impluvium onder de resten van de basilica Sempronia. Met de nieuwbouw werd waarschijnlijk rond 54 v C. begonnen. Buiten het podium blijft er van de Basilica Julia niet veel meer over. Het moet echter een zeer mooi gebouw geweest zijn. Enkele bogen en sokkels voor de zuilen zijn er nog, evenals de trappen naar het podium. Er waren 5 schepen, en de binnenruimte, die 82 X 18 meter bedroeg, had op de 4 zijden twee portieken. Men vermoedt dat er 2 verdiepingen stonden op het centrale gedeelte en 1 op de rest. In de Basilica zat het hof van de Centumviri (honderdmannen) en tot dat doel kon men de middenruimte met houten schotten onderverdelen, zodat verschillende processen tegelijkertijd hun doorgang konden vinden. Er werden vooral burgerlijke zaken zoals bijvoorbeeld erfeniskwesties behandeld. Enkel bij belangrijke processen moest men de gehele zaal gebruiken. Het publiek werd toegelaten bij de processen. Advocaten organiseerden daardoor betaalde supporters om zo te proberen de rechters te beÔnvloeden. Ze joelden de advocaten van de tegenpartij uit en applaudisseerden voor de advocaat die hen had geŽngageerd. Op enkele trappen kan men nog ingekerfde lijnen terugvinden die dienden als bordspel waarmee men in Rome de tijd verdreef. De basilica brandde af in het jaar 9. Nadat ze herbouwd werd, werd ze opgedragen aan Gaius en Lucius, kleinzonen van Augustus.

Elke belangrijke heerser bouwde zijn eigen Basilica, deze was van Julius Caesar